Tăng hiệu suất làm việc của bạn với PDF2Go

Bắt đầu miễn phí

Thanh toán theo tháng Thanh toán theo năm
Tiết kiệm 20% bằng cách chọn thanh toán hàng năm
Cơ bản
Luôn luôn miễn phí
Cơ bản

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản
Chỉnh sửa PDF 1
Hợp nhất tập tin PDF 30
Tách tập tin PDF 1
Sắp xếp và xóa các trang PDF 1
Xoay trang PDF 1
Trình tạo PDF 1
Nén PDF 2
Bảo vệ tập tin PDF 2
Mở khóa PDF 2
Thay đổi kích cỡ trang PDF 3
Sửa lỗi PDF 1
Tối ưu PDF cho web 1
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm 1
Chuyển đổi từ PDF 2
PDF sang Word 2
PDF sang JPG 2
PDF thành PowerPoint 2
PDF sang Excel 2
PDF sang văn bản 1
Chuyển đổi sang PDF 2
Word sang PDF 2
JPG sang PDF 20
PowerPoint sang PDF 2
Excel sang PDF 2
EPUB sang PDF 2
DJVU sang PDF 1
PDF sang PDF/A 1
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản
Chỉnh sửa PDF 100 MB
Hợp nhất tập tin PDF 100 MB
Tách tập tin PDF 100 MB
Sắp xếp và xóa các trang PDF 100 MB
Xoay trang PDF 100 MB
Trình tạo PDF 100 MB
Nén PDF 500 MB
Bảo vệ tập tin PDF 100 MB
Mở khóa PDF 100 MB
Thay đổi kích cỡ trang PDF 100 MB
Sửa lỗi PDF 100 MB
Tối ưu PDF cho web 100 MB
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm 100 MB
Chuyển đổi từ PDF 100 MB
PDF sang Word 100 MB
PDF sang JPG 100 MB
PDF thành PowerPoint 100 MB
PDF sang Excel 100 MB
PDF sang văn bản 100 MB
Chuyển đổi sang PDF 100 MB
Word sang PDF 100 MB
JPG sang PDF 100 MB
PowerPoint sang PDF 100 MB
Excel sang PDF 100 MB
EPUB sang PDF 100 MB
DJVU sang PDF 100 MB
PDF sang PDF/A 100 MB
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ
Thời gian xử lý tối đa
30 phút
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
7 ngày
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Các ứng dụng và tích hợp

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Nhóm
2-50
Sắp có
Đối với các nhóm cần chia sẻ file, lời mời nhóm và lập hóa đơn

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao nhất
Chỉnh sửa PDF 1
Hợp nhất tập tin PDF 400
Tách tập tin PDF 1
Sắp xếp và xóa các trang PDF 1
Xoay trang PDF 1
Trình tạo PDF 1
Nén PDF 400
Bảo vệ tập tin PDF 400
Mở khóa PDF 400
Thay đổi kích cỡ trang PDF 400
Sửa lỗi PDF 400
Tối ưu PDF cho web 400
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm 400
Chuyển đổi từ PDF 400
PDF sang Word 400
PDF sang JPG 400
PDF thành PowerPoint 400
PDF sang Excel 400
PDF sang văn bản 400
Chuyển đổi sang PDF 400
Word sang PDF 400
JPG sang PDF 400
PowerPoint sang PDF 400
Excel sang PDF 400
EPUB sang PDF 400
DJVU sang PDF 400
PDF sang PDF/A 400
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao nhất
Chỉnh sửa PDF lên tới 4 GB
Hợp nhất tập tin PDF lên tới 4 GB
Tách tập tin PDF lên tới 4 GB
Sắp xếp và xóa các trang PDF lên tới 4 GB
Xoay trang PDF lên tới 4 GB
Trình tạo PDF lên tới 4 GB
Nén PDF lên tới 4 GB
Bảo vệ tập tin PDF lên tới 4 GB
Mở khóa PDF lên tới 4 GB
Thay đổi kích cỡ trang PDF lên tới 4 GB
Sửa lỗi PDF lên tới 4 GB
Tối ưu PDF cho web lên tới 4 GB
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm lên tới 4 GB
Chuyển đổi từ PDF lên tới 4 GB
PDF sang Word lên tới 4 GB
PDF sang JPG lên tới 4 GB
PDF thành PowerPoint lên tới 4 GB
PDF sang Excel lên tới 4 GB
PDF sang văn bản lên tới 4 GB
Chuyển đổi sang PDF lên tới 4 GB
Word sang PDF lên tới 4 GB
JPG sang PDF lên tới 4 GB
PowerPoint sang PDF lên tới 4 GB
Excel sang PDF lên tới 4 GB
EPUB sang PDF lên tới 4 GB
DJVU sang PDF lên tới 4 GB
PDF sang PDF/A lên tới 4 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
6 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
48 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Doanh nghiệp
30+
Tùy chỉnh giá
Để cá nhân hóa, thỏa thuận mức dịch vụ, tùy chọn thanh toán linh hoạt và hợp đồng tùy chỉnh

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Tùy chỉnh
Chỉnh sửa PDF any
Hợp nhất tập tin PDF any
Tách tập tin PDF any
Sắp xếp và xóa các trang PDF any
Xoay trang PDF any
Trình tạo PDF any
Nén PDF any
Bảo vệ tập tin PDF any
Mở khóa PDF any
Thay đổi kích cỡ trang PDF any
Sửa lỗi PDF any
Tối ưu PDF cho web any
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm any
Chuyển đổi từ PDF any
PDF sang Word any
PDF sang JPG any
PDF thành PowerPoint any
PDF sang Excel any
PDF sang văn bản any
Chuyển đổi sang PDF any
Word sang PDF any
JPG sang PDF any
PowerPoint sang PDF any
Excel sang PDF any
EPUB sang PDF any
DJVU sang PDF any
PDF sang PDF/A any
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Tùy chỉnh
Chỉnh sửa PDF any
Hợp nhất tập tin PDF any
Tách tập tin PDF any
Sắp xếp và xóa các trang PDF any
Xoay trang PDF any
Trình tạo PDF any
Nén PDF any
Bảo vệ tập tin PDF any
Mở khóa PDF any
Thay đổi kích cỡ trang PDF any
Sửa lỗi PDF any
Tối ưu PDF cho web any
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm any
Chuyển đổi từ PDF any
PDF sang Word any
PDF sang JPG any
PDF thành PowerPoint any
PDF sang Excel any
PDF sang văn bản any
Chuyển đổi sang PDF any
Word sang PDF any
JPG sang PDF any
PowerPoint sang PDF any
Excel sang PDF any
EPUB sang PDF any
DJVU sang PDF any
PDF sang PDF/A any
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
8 giờ
Xóa file tự động
Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
Tùy chỉnh màu sắc
Phần cứng chuyên dụng

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Được tin cậy bởi:
Hubspot
NASA
Red Bull
Microsoft
MIT

Tính năng

Tính năng theo gói

Tìm gói phù hợp nhất với bạn hoặc nhóm của bạn

Cơ bản
Miễn phí
Chuyên nghiệp
Nhóm
Doanh nghiệp

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Chỉnh sửa PDF 1 1 1 any
Hợp nhất tập tin PDF 30 400 400 any
Tách tập tin PDF 1 1 1 any
Sắp xếp và xóa các trang PDF 1 1 1 any
Xoay trang PDF 1 1 1 any
Trình tạo PDF 1 1 1 any
Nén PDF 2 400 400 any
Bảo vệ tập tin PDF 2 400 400 any
Mở khóa PDF 2 400 400 any
Thay đổi kích cỡ trang PDF 3 400 400 any
Sửa lỗi PDF 1 400 400 any
Tối ưu PDF cho web 1 400 400 any
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm 1 400 400 any
Chuyển đổi từ PDF 2 400 400 any
PDF sang Word 2 400 400 any
PDF sang JPG 2 400 400 any
PDF thành PowerPoint 2 400 400 any
PDF sang Excel 2 400 400 any
PDF sang văn bản 1 400 400 any
Chuyển đổi sang PDF 2 400 400 any
Word sang PDF 2 400 400 any
JPG sang PDF 20 400 400 any
PowerPoint sang PDF 2 400 400 any
Excel sang PDF 2 400 400 any
EPUB sang PDF 2 400 400 any
DJVU sang PDF 1 400 400 any
PDF sang PDF/A 1 400 400 any
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Chỉnh sửa PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Hợp nhất tập tin PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Tách tập tin PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Sắp xếp và xóa các trang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Xoay trang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Trình tạo PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Nén PDF 500 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Bảo vệ tập tin PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Mở khóa PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Thay đổi kích cỡ trang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Sửa lỗi PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Tối ưu PDF cho web 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Tạo PDF có chức năng tìm kiếm 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Chuyển đổi từ PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
PDF sang Word 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
PDF sang JPG 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
PDF thành PowerPoint 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
PDF sang Excel 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
PDF sang văn bản 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Chuyển đổi sang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Word sang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
JPG sang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
PowerPoint sang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Excel sang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
EPUB sang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
DJVU sang PDF 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
PDF sang PDF/A 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB any
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ Lập tức Lập tức Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
30 phút 6 giờ 6 giờ 8 giờ
Xóa file tự động
24 giờ 24 giờ 24 giờ Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
7 ngày 48 giờ 48 giờ 4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
- -
Mời thành viên nhóm
- -
File chia sẽ
- - Sắp có Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
- - Sắp có Sắp có

Các ứng dụng và tích hợp

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
- - -
Tùy chỉnh màu sắc
- - -
Phần cứng chuyên dụng
- - -

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không tìm thấy câu trả lời?

Gói kế hoạch hàng tháng / hàng năm của tôi tự động được gia hạn?

Vâng, các gói cao cấp dựa trên đăng ký và sẽ được tự động gia hạn.

Bạn chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại thẻ tín dụng và Paypal.

Làm thế nào tôi có thể hủy các gói cao cấp?

Bạn có thể hủy bỏ gia hạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập, truy cập vào trang tổng quan và hủy trong phần thanh toán. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có giảm giá không?

Vâng, khi bạn thanh toán trước một năm, bạn sẽ được chiết khấu hơn 20%. Chúng tôi cũng cung cấp tài khoản miễn phí cho giáo viên và sinh viên .