Nén PDF

Giảm kích thước tập tin PDF bằng công cụ nén PDF trực tuyến này. Nén tệp PDF nhanh chóng chỉ bang việc tải nó lên PDF2Go.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Nén cơ bản
Kích thước tập tin trung bình và chất lượng cao
Default
Nén mạnh
Kích thước tập tin nhỏ và chất lượng trung bình
Các cài đặt tùy chọn