Nén PDF

Giảm kích thước tập tin PDF bằng công cụ nén PDF trực tuyến này. Nén tệp PDF nhanh chóng chỉ bang việc tải nó lên PDF2Go.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Nén cơ bản
Kích thước tập tin trung bình và chất lượng cao
Mặc định
Nén mạnh
Kích thước file nhỏ và chất lượng trung bình
Các cài đặt tùy chọn