Chuyển từ Word sang PDF

Bộ chuyển đổi PDF này là giải pháp tốt nhất dành cho bạn để chuyển Word sang PDF trực tuyến. Chuyển tài liệu Microsoft Word sang định dạng Adobe PDF phổ biến và thực tế. Chuyển DOC sang PDF hoặc DOCX sang PDF.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Các cài đặt tùy chọn