Chuyển từ Word sang PDF

Bộ chuyển đổi PDF này là giải pháp tốt nhất dành cho bạn để chuyển Word sang PDF trực tuyến. Chuyển tài liệu Microsoft Word sang định dạng Adobe PDF phổ biến và thực tế. Chuyển DOC sang PDF hoặc DOCX sang PDF.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.