Chuyển từ PDF trực tuyến

Với sự hỗ trợ của bộ chuyển đổi PDF trực tuyến này, bạn có thể tải lên tập tin PDF và chuyển sang dịnh dạng Word, hình ảnh hoặc thậm chí là PowerPoint! Chọn tập tin PDF của bạn và chuyển sang định dạng văn bản có thể chỉnh sửa và các định dạng khác.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhận dạng ký tự quang học (OCR) tại đây.

Các cài đặt tùy chọn

px
px
dpi

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%