Chuyển từ PDF trực tuyến

Với sự hỗ trợ của bộ chuyển đổi PDF trực tuyến này, bạn có thể tải lên tập tin PDF và chuyển sang dịnh dạng Word, hình ảnh hoặc thậm chí là PowerPoint! Chọn tập tin PDF của bạn và chuyển sang định dạng văn bản có thể chỉnh sửa và các định dạng khác.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Cao cấp
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%