Chuyển từ PDF trực tuyến

Với sự hỗ trợ của bộ chuyển đổi PDF trực tuyến này, bạn có thể tải lên tập tin PDF và chuyển sang dịnh dạng Word, hình ảnh hoặc thậm chí là PowerPoint! Chọn tập tin PDF của bạn và chuyển sang định dạng văn bản có thể chỉnh sửa và các định dạng khác.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

px
px
dpi

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.