Chuyển DJVU sang PDF

Sử dụng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này để chuyển đổi DJVU của bạn sang PDF. Chuyển các file có phần mở rộng tệp .djvu sang tài liệu PDF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Cao cấp
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Các cài đặt tùy chọn