Convert DJVU To PDF

Use this free online converter to convert your DJVU to PDF. Turn files with a .djvu file extension into PDF documents.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Convert with OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhận dạng ký tự quang học (OCR) tại đây.

Các cài đặt tùy chọn