Chuyển PDF sang định dạng văn bản

Có một cách dễ dàng để chỉnh sửa văn bản PDF: chuyển tài liệu PDF của bạn thành văn bản với sự hỗ trợ của OCR (Nhận dạng ký tự quang học). Nếu bạn thắc mắc làm thế nào để trích xuất văn bản từ PDF, bạn đã chọn đúng khi sử dụng PDF2Go.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.