Chuyển sang PDF trực tuyến

Bộ chuyển đổi PDF trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi, ví dụ: từ tài liệu có định dạng hình ảnh hoặc Word sang PDF. Chuyển đổi tất cả các loại tài liệu, sách điện tử, trang tính, bản thuyết trình hoặc hình ảnh sang PDF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Cao cấp
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Các cài đặt tùy chọn