Miễn phí giành cho giáo viên và học sinh

PDF2Go giành cho giáo dục

Để hỗ trợ ngành giáo dục trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp miễn phí các công cụ trả phí cho học sinh sinh viên và giáo viên.

Cách nhận tài khoản giáo dục miễn phí

Đăng ký đơn giản bằng cách nhấp vào "Get started" và sử dụng địa chỉ email trường học của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi có thể tự động xác định trường học của bạn và áp dụng chương trình giáo dục cao cấp miễn phí. Nếu không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Học sinh sinh viên

Hoàn thành bài tập trên lớp của bạn nhanh hơn

 • Miễn phí PDF2Go cao cấp khi bạn là sinh viên
 • Truy cập tức thì và không giới hạn vào tất cả các công cụ
Nhận quyền lợi dành cho sinh viên
Các giáo viên

Dạy học với các công cụ tiêu chuẩn công nghiệp

 • Miễn phí PDF2Go cao cấp khi bạn là giáo viên
 • Truy cập tức thì và không giới hạn vào tất cả các công cụ
 • Hỗ trợ miễn phí qua hệ thống ticket của chúng tôi
Nhận quyền lợi dành cho giáo viên
PDF2Go Campus không giới hạn

Dạy học với các công cụ tiêu chuẩn công nghiệp

 • Miễn phí Tất cả các phòng ban của bạn và của sinh viên
 • Tùy chỉnh với logo trường học của bạn
 • Quản lý khách hàng thành công
 • Nhận mỗi năm và bạn có thể phân bổ theo ý thích
Có sẵn dành cho trường học đồng ý với các điều khoản :
 • Thông báo và mang đến sản phẩm cho tất cả các phòng ban tại trường học của bạn
 • Chỉ định một quản trị viên để chúng tôi liên hệ hoặc cho bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào đến từ người dùng
 • Cấp quyền cho chúng tôi sử dụng logo của bạn
 • Cung cấp các kênh trao đổi thông tin cho người dùng đủ điều kiện
Liên hệ với chúng tôi
Được tin cậy bởi:
University of Michigan
UC Berkeley
University of Texas
Cornell University
University of Wisconsin

Giấy phép giáo dục miễn phí

 • Chỉ được sử dụng với mục đích giáo dục phi thương mại.
 • Có thể gia hạn miễn phí nếu bạn là học sinh hoặc giáo viên.
 • Có thể không được sử dụng để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ tổ chức nào.
 • Có thể không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.