Chuyển PDF sang Word

Với bộ chuyển đổi PDF trực tuyến này, bạn có thể chuyển PDF thành các tài liệu Word có thể chỉnh sửa. Chuyển từ PDF sang DOC hoặc từ PDF sang DOCX. Nếu bạn muốn biết cách chuyển đổi PDF sang Word, đây chính là nơi dành cho bạn!

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.



You can learn more about optical character recognition (OCR) here.