Chuyển JPG To PDF

Không cần phải băn khoăn làm thế nào để chuyển JPG sang PDF, bởi vì bộ chuyển đổi PDF này là giải pháp trực tuyến rất nhanh của bạn. Chuyển đổi từ hình ảnh sang PDF, bất kể là tập tin có định dạng JPG, PNG, GIF hay TIFF. Công cụ trực tuyến này sẽ chuyển đổi thành PDF mà không gặp vấn đề gì.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.