Chuyển JPG To PDF

Không cần phải băn khoăn làm thế nào để chuyển JPG sang PDF, bởi vì bộ chuyển đổi PDF này là giải pháp trực tuyến rất nhanh của bạn. Chuyển đổi từ hình ảnh sang PDF, bất kể là tập tin có định dạng JPG, PNG, GIF hay TIFF. Công cụ trực tuyến này sẽ chuyển đổi thành PDF mà không gặp vấn đề gì.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Các cài đặt tùy chọn