Chuyển PowerPoint sang PDF

Nếu bạn muốn chuyển PowerPoint sang PDF miễn phí và trực tuyến, bộ chuyển đổi PDF này là dành cho bạn. Chuyển PPT sang PDF một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Tất nhiên, bạn cũng có thể chuyển bản thuyết trình PPTX sang PDF.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhận dạng ký tự quang học (OCR) tại đây.

Các cài đặt tùy chọn