Tối ưu PDF cho web

Công cụ này chỉ cho bạn cách tối ưu hóa PDF cho web. Tối ưu hóa các tệp PDF của bạn để chia sẻ, phát trực tuyến và hiển thị trên web bằng cách sử dụng chế độ xem web nhanh.

Thả tập tin tại đây