Chuyển Pdf sang PowerPoint

Chuyển PDF sang PowerPoint với bộ chuyển đổi PDF dễ sử dụng và nhanh chóng này. Bạn có thể chuyển PDF sang PowerPoint, chọn PPT hoặc PPTX. Chuyển tài liệu của bạn thành bản thuyết trình với công cụ trực tuyến này.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhận dạng ký tự quang học (OCR) tại đây.