Chuyển PDF sang JPG

Chào mừng bạn đến với bộ chuyển đổi PDF mạnh mẽ cho phép bạn chuyển các tài liệu PDF của mình sang định dạng hình ảnh JPG. Chuyển sang JPG bằng cách tải lên tệp PDF của bạn. Với tùy chọn, bạn thậm chí có thể áp dụng chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%