Bảo vệ tập tin PDF

Để bảo vệ tài liệu PDF của bạn khỏi sự truy cập trái phép như sao chép hoặc in, bạn nên tạo mật khẩu bảo vệ tập tin của mình! Bảo vệ các tệp PDF bằng cách thêm mật khẩu và mã hóa nó.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Thiết lập

Set password to open the document

This password can be used to prevent unwanted access to the file.

Set password to restrict permissions

This password can be used to limit functionality of the pdf.

If you restrict usage rights and only specify an permission password, some programs might ignore these restrictions. Choose a open password to encrypt and secure your PDF.

  • Permissions: