Chuyển PDF sang PDF/A

Chuyển đổi tài liệu PDF thành file PDF/A tuân thủ ISO sẵn sàng để lưu trữ.

Thả tập tin tại đây