Chỉnh sửa PDF

Trình chỉnh sửa PDF trực tuyến này cho phép bạn chỉnh sửa trực tiếp tài liệu PDF. Thêm văn bản hoặc hình ảnh hoặc tạo các ô, hình tròn và mũi tên trên trang PDF của bạn. Bạn cũng có thể đánh dấu các đoạn hoặc cắt và sao chép các phần của tập tin PDF.

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn

Enable this option if your file is a scanned document or your file was not correctly shown in the PDF editor.