Hỗ trợ đóng góp

PDF2Go là miễn phí!

Trên PDF2Go bạn có thể chuyển đổi và chỉnh sửa các tập tin của mình mà không phải bất cứ đồng nào. Chúng tôi mong muốn phát triển các công cụ như thế này cho các bạn. Nếu bạn muốn thể hiện sự cảm kích đối với công việc của chúng tôi, tại sao không xem xét việc mua cho chúng tôi một tách cà phê để chúng tôi có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ và tràn đầy năng lượng. :)

Đóng góp thông qua Paypal:

Đóng góp thông qua Bitcoin:

bc1qgyzkq5548w8n4yfnwfjhr5wmptw07977ekv0ak

Đóng góp thông qua Ethereum:

0x6e368bFd93E7960e1b549D82847C9D78643152AD

Đóng góp thông qua Dogecoin:

DAqQKxgYMCoV53E4h5X3teBNEWdb8uoHC7